<source id="wcj9y"></source>
  1. <mark id="wcj9y"></mark>
   1. <sup id="wcj9y"><acronym id="wcj9y"></acronym></sup>
   2. <sup id="wcj9y"><acronym id="wcj9y"></acronym></sup>
    <kbd id="wcj9y"></kbd>
   3. 網 站
    反 饋
    網 站
    指 南

    聯系生工

    有任何問題,請聯系技術部門或銷售辦事處

    聯系技術 聯系銷售
    品牌
    英文名:D-PBS
    級別級 Cell Culture Grade 儲存 冷藏(2-8℃)    
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • E607009-0500
    • 500 ML
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:DMEM medium ,high glucose
    儲存 冷藏(2-8℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • E610001-0500
    • 500 ML
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:PolyHigh transfection reagent
    儲存 冷凍(-20℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • E607401-1000
    • 1 ML
    • 現貨
    • 加入購物車
    • E607401-0500
    • 0.5 ML
    • 預計3日內發貨
    • 加入購物車
    英文名:TC-100 medium
    儲存 冷藏(2-8℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • E600032-0500
    • 500 ML
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:McCoy’s 5A medium
    儲存 冷藏(2-8℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • E600031-0500
    • 500 ML
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:RPMI 1640 medium
    儲存 冷藏(2-8℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • E600028-0500
    • 500 ML
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:RPMI 1640 medium
    儲存 冷藏(2-8℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • E600027-0500
    • 500 ML
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:RPMI 1640 medium
    儲存 冷藏(2-8℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • E600026-0500
    • 500 ML
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:RPMI 1640 medium
    儲存 冷藏(2-8℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • E600025-0500
    • 500 ML
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:MEM medium
    儲存 冷藏(2-8℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • E600024-0500
    • 500 ML
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:MEM medium
    儲存 冷藏(2-8℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • E600023-0500
    • 500 ML
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:MEM medium
    儲存 冷藏(2-8℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • E600022-0500
    • 500 ML
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:MEM medium
    儲存 冷藏(2-8℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • E600021-0500
    • 500 ML
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:MEM medium
    儲存 冷藏(2-8℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • E600020-0500
    • 500 ML
    • 預計5日內發貨
    • 加入購物車
    英文名:MEM medium
    儲存 冷藏(2-8℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • E600019-0500
    • 500 ML
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:MEM medium
    儲存 冷藏(2-8℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • E600018-0500
    • 500 ML
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:L-15 medium
    儲存 冷藏(2-8℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • E600016-0500
    • 500 ML
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:DMEM / Ham’s F-12 (1:1) (DF-12) medium
    儲存 冷藏(2-8℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • E600014-0500
    • 500 ML
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:DMEM / Ham’s F-12 (1:1) (DF-14) medium
    儲存 冷藏(2-8℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • E600013-0500
    • 500 ML
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:DMEM / Ham’s F-12 (1:1) (DF-13) medium
    儲存 冷藏(2-8℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • E600012-0500
    • 500 ML
    • 現貨
    • 加入購物車
    上一頁 1 2 3 下一頁 共 3 頁    到第
    上一頁 下一頁
    我的購物車(0) 結算
    玩彩网正规吗