<source id="wcj9y"></source>
  1. <mark id="wcj9y"></mark>
   1. <sup id="wcj9y"><acronym id="wcj9y"></acronym></sup>
   2. <sup id="wcj9y"><acronym id="wcj9y"></acronym></sup>
    <kbd id="wcj9y"></kbd>
   3. 網 站
    反 饋
    網 站
    指 南

    聯系生工

    有任何問題,請聯系技術部門或銷售辦事處

    聯系技術 聯系銷售
    英文名:Cy5-conjugated Donkey Anti-Goat IgG
    儲存 冷凍(-20℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • D111133-0100
    • 100 ul
    • 預計5日內發貨
    • 加入購物車
    英文名:RBITC-conjugated Mouse anti-rabbit IgG
    儲存 冷凍(-20℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • D111100-0100
    • 100 ul
    • 預計5日內發貨
    • 加入購物車
    • D111100-0300
    • 300 ul
    • 預計5日內發貨
    • 加入購物車
    英文名:RBITC-conjugated Rabbit anti-Goat IgG
    儲存 冷凍(-20℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • D111099-0100
    • 100 ul
    • 預計5日內發貨
    • 加入購物車
    • D111099-0300
    • 300 ul
    • 預計5日內發貨
    • 加入購物車
    英文名:RBITC-conjugated Goat anti-mouse IgM
    儲存 冷凍(-20℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • D111098-0100
    • 100 ul
    • 預計5日內發貨
    • 加入購物車
    • D111098-0300
    • 300 ul
    • 預計5日內發貨
    • 加入購物車
    英文名:RBITC-conjugated Goat anti-mouse IgG
    儲存 冷凍(-20℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • D111097-0100
    • 100 ul
    • 預計5日內發貨
    • 加入購物車
    • D111097-0300
    • 300 ul
    • 預計5日內發貨
    • 加入購物車
    英文名:RBITC-conjugated Goat anti-Rabbit IgG
    儲存 冷凍(-20℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • D111096-0100
    • 100 ul
    • 預計5日內發貨
    • 加入購物車
    • D111096-0300
    • 300 ul
    • 預計5日內發貨
    • 加入購物車
    英文名:FITC-conjugated Rabbit anti-human IgM
    儲存 冷凍(-20℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • D111078-0100
    • 100 ul
    • 預計5日內發貨
    • 加入購物車
    • D111078-0300
    • 300 ul
    • 預計5日內發貨
    • 加入購物車
    英文名:FITC-conjugated Goat anti-chicken IgG
    儲存 冷凍(-20℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • D111076-0100
    • 100 ul
    • 預計5日內發貨
    • 加入購物車
    • D111076-0300
    • 300 ul
    • 預計5日內發貨
    • 加入購物車
    英文名:FITC-conjugated Goat anti-bovine IgG
    儲存 冷凍(-20℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • D111075-0100
    • 100 ul
    • 預計5日內發貨
    • 加入購物車
    • D111075-0300
    • 300 ul
    • 預計5日內發貨
    • 加入購物車
    英文名:HRP-conjugated Goat anti-Bovine IgG
    儲存 冷凍(-20℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • D110291-0100
    • 100 ul
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:HRP-conjugated Rabbit anti-rat IgG
    儲存 冷凍(-20℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • D110273-0100
    • 100 ul
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:Cy3-conjugated Mouse anti-rat IgG
    儲存 冷凍(-20℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • D110270-0100
    • 100 ul
    • 預計5日內發貨
    • 加入購物車
    英文名:Alexa Fluor 488-conjugated Goat anti-rat IgG
    儲存 冷凍(-20℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • D110268-0100
    • 100 ul
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:FITC-conjugated Goat anti-rat IgG
    儲存 冷凍(-20℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • D110262-0100
    • 100 ul
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:HRP-conjugated Goat anti-rat IgG
    儲存 冷凍(-20℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • D110261-0100
    • 100 ul
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:HRP-conjugated Goat anti-Chicken IgG
    儲存 冷凍(-20℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • D110205-0100
    • 100 ul
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:HRP-conjugated Goat anti-human IgM
    儲存 冷凍(-20℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • D110157-0100
    • 100 ul
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:AP-conjugated Mouse anti-Human IgG
    儲存 冷凍(-20℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • D110156-0100
    • 100 ul
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:FITC-conjugated Rabbit anti-human IgG
    儲存 冷凍(-20℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • D110155-0100
    • 100 ul
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:FITC-conjugated Goat anti-human IgG
    儲存 冷凍(-20℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • D110154-0100
    • 100 ul
    • 現貨
    • 加入購物車
    上一頁 1 2 3 4 5 6 7 下一頁 共 7 頁    到第
    上一頁 下一頁
    我的購物車(0) 結算
    玩彩网正规吗