<source id="wcj9y"></source>
  1. <mark id="wcj9y"></mark>
   1. <sup id="wcj9y"><acronym id="wcj9y"></acronym></sup>
   2. <sup id="wcj9y"><acronym id="wcj9y"></acronym></sup>
    <kbd id="wcj9y"></kbd>
   3. 網 站
    反 饋
    網 站
    指 南

    聯系生工

    有任何問題,請聯系技術部門或銷售辦事處

    聯系技術 聯系銷售
    品牌
    英文名:Sephadex G-25 Resin(Superfine)
    儲存 冷藏(2-8℃) 不可凍存        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • C530060-0500
    • 500 G
    • 現貨
    • 加入購物車
    • C530060-0100
    • 100 G
    • 現貨
    • 加入購物車
    • C530060-0025
    • 25 G
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:Sephadex G-25 Resin(Fine)
    儲存 冷藏(2-8℃) 不可凍存        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • C520060-0500
    • 500 G
    • 現貨
    • 加入購物車
    • C520060-0100
    • 100 G
    • 現貨
    • 加入購物車
    • C520060-0025
    • 25 G
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:Sephadex G-25 Resin(Medium)
    儲存 冷藏(2-8℃) 不可凍存        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • C510060-0500
    • 500 G
    • 現貨
    • 加入購物車
    • C510060-0025
    • 25 G
    • 現貨
    • 加入購物車
    • C510060-0100
    • 100 G
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:Sephadex G-25 Resin(Coarse)
    儲存 冷藏(2-8℃) 不可凍存        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • C500060-0500
    • 500 G
    • 現貨
    • 加入購物車
    • C500060-0100
    • 100 G
    • 現貨
    • 加入購物車
    • C500060-0025
    • 25 G
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:Tube-O-DIALYZER?, Mixed, 50K MWCO
    儲存 冷藏(2-8℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • C006624-0020
    • 20 PCS
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:Tube-O-DIALYZER?, Mixed, 15K MWCO
    儲存 冷藏(2-8℃) 不可凍存        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • C006623-0020
    • 20 PCS
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:Tube-O-DIALYZER?, Mixed, 8K MWCO
    儲存 冷藏(2-8℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • C006622-0020
    • 20 PCS
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:Tube-O-DIALYZER?, Mixed, 4K MWCO
    儲存 冷藏(2-8℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • C006621-0020
    • 20 PCS
    • 無貨
    • 加入購物車
    英文名:Tube-O-DIALYZER?, Mixed, 1K MWCO
    儲存 冷藏(2-8℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • C006620-0020
    • 20 PCS
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:Tube-O-Reactor? (Medi)
    儲存 冷藏(2-8℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • C006027-0015
    • 5 UNITS
    • 現貨
    • 加入購物車
    • C006027-0008
    • 5 UNITS
    • 現貨
    • 加入購物車
    • C006027-0004
    • 5 UNITS
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:Tube-O-Reactor? (Micro)
    儲存 冷藏(2-8℃)        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • C006024-0015
    • 5 UNITS
    • 現貨
    • 加入購物車
    • C006024-0008
    • 5 UNITS
    • 現貨
    • 加入購物車
    • C006024-0004
    • 5 UNITS
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:SpinOUT(TM)GT-100, 10ml
    儲存 冷藏(2-8℃) 不可凍存        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • C006869-0005
    • 5/PK
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:SpinOUT(TM)GT-100, 5ml
    儲存 冷藏(2-8℃) 不可凍存        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • C006868-0005
    • 5/PK
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:SpinOUT(TM)GT-100, 3ml
    儲存 冷藏(2-8℃) 不可凍存        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • C006867-0010
    • 10/PK
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:SpinOUT(TM)GT-100, 1ml
    儲存 冷藏(2-8℃) 不可凍存        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • C006866-0010
    • 10/PK
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:SpinOUT (TM) GT-100, 0.1ml
    儲存 冷藏(2-8℃) 不可凍存        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • C006865-0025
    • 25/PK
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:SpinOUT (TM) GT-1200, 10ml
    儲存 冷藏(2-8℃) 不可凍存        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • C006708-0005
    • 5/PK
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:SpinOUT(TM) GT-1200, 5ml
    儲存 冷藏(2-8℃) 不可凍存        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • C006707-0005
    • 5/PK
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:SpinOUT(TM)GT-1200, 0.1ml
    儲存 冷藏(2-8℃) 不可凍存        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • C006706-0025
    • 25/PK
    • 現貨
    • 加入購物車
    英文名:SpinOUT(TM)GT-600, 10ml
    儲存 冷藏(2-8℃) 不可凍存        
    • 訂貨號
    • 包裝
    • 庫存
    • 目錄價(¥)
    • 您的價格(¥)
    • 數 量
    • C006705-0005
    • 5/PK
    • 現貨
    • 加入購物車
    上一頁 1 2 3 下一頁 共 3 頁    到第
    上一頁 下一頁
    我的購物車(0) 結算
    玩彩网正规吗